Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Επιτροπή αγώνα  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ!  Καλαμάτας

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  6983393118, 693233140, 6979487060, 6978414961