Συμμετέχω

Συμμετέχω στην Επιτροπή Αγώνα 
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ! Καλαμάτας.

Ονοματεπώνυμο *Όνομα

Επώνυμο
Επάγγελμα *
Διεύθυνση

Διέυθυνση

Διεύθυνση 2

Πόλη

Περιοχή

Τ.κ.


Τηλέφωνο Σταθερό
Τηλέφωνο Κινητό *
Email *
Σχόλια


Επιθυμώ να ενημερώνομαι με email για τις δράσεις και τις ανακοινωσεις της επιτροπής *


 Ναί 
 Όχι